Multivalg: Slet, frigiv, godkend, kopiér, udskriv kørelist for en eller flere tur(e)

Hvis du ønsker at slette, frigive, godkende eller udskrive kørelister på flere kørsler, kan du sætte et flueben ud for de givne kørsler, hvorefter du benytter en af de fem ikoner nederst på turoversigten:

 : Kopi af tur

 : Sletter en eller flere ture

 : Frigiver en eller flere ture

  : Maker valgte ture, som manuelt faktureret

 : Godkender en eller flere ture

 : Udskriv kørelister til chauffør(er)