Opsplit den samlede moms pr. land/km

For at opsplitte den samlede moms, på de respektive gennemkørte lande pr. km., skal turen være af turtype Udlandskørsel.

Du skal vælge om du under Kunde pris type  vil anvende “ekskl. moms” eller “inkl. moms – opsplit km.”:

Åben turen.

Klik på (faktura linjer) nederst på turens kørselsindskrivningsside for at opsplittet den samlede moms på lande:

Klik på selve fakturalinjen, hvorefter turens fakturalinjer vises:

Klik på for at opsplitte turens moms.

Indtast total antal kørte km og klik på “Tilføj linje”, for ekstra linjer.

Ved tast af “Start km stand” vil udregning ske automatisk efter indtastning i de forskellige linjers “km stand.”

Vælg det pågældende lands momssats i rullemenuen:

Husk at gemme ved at klikke på  . Du er nu tilbage i fakturalinjen. Klik igen på  for at gemme.

Klik på for at markere at fakturalinjer er klar til fakturering. Husk at kontrollere din faktura før afsendelse til kunden.