Vis faktura

Denne funktion virker kun ved de ture der er registeret med faktureringstypen “Enkelt”. Formålet med funktionen er hurtigt at kunne kontrollere og få vist et udkast af fakturaen inden denne faktureres. Dette er tilføjet for at give øget brugervenlighed.

Klik på Administration – Opsætning –  Systemindstillinger og find option 30234 “Hurtig visning af enkelt faktura” og tilføj værdien 1.

Du får ny et nyt ikon på kørsler med fakturerings typen “Enkelt” i tur indskrivningen:

Bemærk venligst hvis fakturaen ikke vises, så skyldes det at man har valgt at der ikke skal printes ved fakturering i system option 11070. Sæt denne til 1 for at kunne benytte funktionaliteten “Vis faktura”.