Søg
Close this search box.

Privatlivspolitik

Hos EcoMobility ApS”, (”EcoMobility”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne privatlivspolitik gælder for vores behandling af personoplysninger, og fastlægger retningslinjer for EcoMobilitys måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du bør læse privatlivspolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til EcoMobility.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:
EcoMobility
Adresse: Livøvej 23, 8800 Viborg
CVR-nr.: 27550185
E-mail: salesdk@ecomobility.com

2. Hvis du besøger hjemmesiden https://ecomobility.com/

2.1 Cookies
Typer af personoplysninger
EcoMobility anvender cookies på hjemmesiden https://ecomobility.com/ og behandler i den forbindelse dine personoplysninger. EcoMobility kan indsamle følgende personoplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside:
– IP-adresse
– MAC adresse
– Browserhistorik
– Information om din brug af vores hjemmeside, herunder klikadfærd

Vi bruger cookies til at indsamle ovennævnte personoplysninger. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan finde via følgende link: https://ecomobility.com/cookiepolitik

Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:
– Markedsføring generelt
– Produkt- og serviceudvikling
– Statistik og analyse

Behandlingsgrundlag
EcoMobility behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:
– Legitime interesser: Vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i fx at gennemføre statistikker, analyser, yde support såvel som at forbedre og udvikle vores produkter og ydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Når du besøger vores hjemmeside, beder vi om dit informerede samtykke til at placere cookies, der ikke er funktionelle cookies, i henhold til cookiereglerne. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Opbevaringsperiode
Cookies slettes i overensstemmelse med vores cookiepolitik. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

3. Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev(e)

Typer af personoplysninger
EcoMobility indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger til brug for markedsføring, når du tilmelder dig nyhedsbrev(e). EcoMobility kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:
– Navn og e-mailadresse
– Dit samtykke
– Dine interesser
– Din klikadfærd i forhold til udsendt materiale

Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:
– Markedsføring
– Analyse og statistik

Behandlingsgrundlag
EcoMobility behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag
– Samtykke: EcoMobility vil kun bruge dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder udsendelse af nyhedsbreve, hvis du har givet dit forudgående og udtrykkelige samtykke til dette (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
– Legitime interesser: Behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse analyse og statistik baserer vi på vores legitime interesser i at kunne forbedre og udvikle vores ydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Opbevaringsperiode
Dine personoplysninger vil blive opbevaret, så længe dit samtykke til at modtage nyhedsbreve er aktivt.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at klikke på afmeldingslinket nederst i hver e-mail eller ved at kontakte os som beskrevet nedenfor. Tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker dog ikke lovligheden af den behandling, der er gået forud for tilbagekaldelsen.

Dokumentation for dit markedsføringsretlige samtykke opbevarer vi i to år fra du har tilbagekaldt dit samtykke til at modtage direkte markedsføringsmateriale. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af EcoMobilitys legitime interesse i at kunne dokumentere, at direkte markedsføring er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
Oplysningerne kan desuden opbevares længere i anonymiseret form.

4. Hvis du er leverandør, samarbejdspartner mv.

Dette afsnit indeholder politikken for EcoMobilitys behandling af personoplysninger om ejere af enkeltmandsvirksomheder eller kontaktpersoner hos leverandører og andre samarbejdspartnere, der samarbejder med EcoMobility.

Indsamling af personoplysninger
EcoMobility kan indsamle, behandle og opbevare dine personoplysninger i følgende tilfælde:
– Når din virksomhed eller den virksomhed, du arbejder ved, indgår en aftale med EcoMobility
– Når du har vist interesse for EcoMobilitys produkter og services, fx ved at give EcoMobility dit visitkort
– Når du samarbejder og kommunikerer med EcoMobility

Typer af personoplysninger
EcoMobility kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:
– Navn, e-mailadresse, telefonnummer og tilsvarende kontaktoplysninger
– Individuelle oplysninger, fx foretrukne sprog
– Organisatoriske oplysninger som fx virksomhedens navn og adresse, stillingsbetegnelse, beskæftigelsesområde, primært arbejdssted og -land
– Kontraktuelle oplysninger som fx ordrer, fakturaer, kontrakter og andre aftaler mellem din virksomhed (eller din arbejdsgiver) og EcoMobility, som måtte indeholde fx dine kontaktoplysninger
– Finansielle oplysninger, som fx betalingsbetingelser, bankoplysninger og kreditvurderinger (hvis der er tale om en enkeltmandsvirksomhed)

Sådanne informationer kan vi modtage direkte fra dig (primært gennem e-mails og anden korrespondance med dig) eller fra en tredjepart som fx din arbejdsgiver.

Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:
– Generel planlægning, opfyldelse og administration af samarbejder, herunder kontrakter
– Administration som fx behandling af betalinger, evaluering af kreditvurderinger, regnskabsførelse, revision, såvel som for at yde support
– Nyhedsbreve og anden markedsføringskommunikation
– Gennemførelse af forespørgsler fra dig
– Generel kommunikation
– Produkt- og serviceudvikling
– Statistik og analyse
– Overholdelse af gældende lovgivning og forskrifter, fx opfyldelse af vores forpligtelser til at forhindre ulovlige aktiviteter
– Håndtering af konflikter

Behandlingsgrundlag
EcoMobility behandler primært dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:
– Kontraktuelle forpligtelser: I visse tilfælde er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at kunne opfylde en kontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

– Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i fx at administrere den daglige drift i overensstemmelse med lovlige og fair forretningsmetoder, herunder planlægning, udførelse og administration af samarbejdet eller vores legitime interesse i fx at udføre kreditvurderinger, statistikker, analyser, markedsføringsaktiviteter (hvor samtykke ikke er påkrævet), yde support og såvel som forbedring og udvikling af vores produkter og services. Behandlingen kan også være nødvendig for vores legitime interesse i at forhindre svindel eller fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
– Retlig forpligtelse: Behandlingen af dine personoplysninger vil i nogle tilfælde være nødvendig for overholdelsen af retlige forpligtelser, som fx vores forpligtelse til at forebygge ulovlige aktiviteter (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

Opbevaringsperiode
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

5. Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med EcoMobility leverer relevante ydelser, det kan fx være it-leverandører eller andre leverandører, der behandler personoplysninger for os. Sådanne leverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

I forbindelse med EcoMobilitys udvikling kan selskabsstrukturen ændre sig, fx ved helt eller delvist salg af virksomheden. I tilfælde af delvis overdragelse af aktiver, der indeholder personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for den forbundne videregivelse af personoplysninger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet EcoMobility har en interesse i at overdrage dele af sine aktiver samt at foretage kommercielle/strukturelle ændringer.

Dine personoplysninger videregives, udover hvad der er beskrevet ovenfor, som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til fx

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel først ske når der er sikret et overførselsgrundlag. Endvidere vil overførslen baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter Hvis du har spørgsmålet til grundlaget for overførsler til lande uden for EU/EØS kontakt os venligst som angivet nedenfor.

6. Dine rettigheder

• Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
• Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
• Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven
• Du har ret til at anmode os om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
• Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
• Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Vores nyhedsbrev kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

7. Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

EcoMobility
Adresse: Livøvej 23, 8800 Viborg
E-mail: salesdk@ecomobility.com

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk