”Den online proces som vi har [med WebTrack] er brugervenlig og strukturerer uddelegeringen af forskellige opgaver på portalen. Det er med til at sikre effektivitet i vores daglige arbejde.”

Med WebTrack kan Fuge Gruppen spore deres vogne, når montørerne er ude at arbejde på service aftaler hos en kunde. Dette sparer tid på kommunikationen mellem medarbejdere og kunder, da det er dokumenteret gennem systemet.

WebTrack systemet giver dig informationer omkring kørsel, chaufføradfærd og tidsforbrug, der er vigtig for at reducere dine omkostninger på flere niveauer i virksomheden.