System options

Under Administration > Opsætning > System options er det muligt at ændre en lang række bagvedliggende systemindstillinger i webTour.

For at ændre disse systemindstillinger skal man have brugerniveauet Administrator, og systemindstillinger med (*) kan kun ændres af EcoMobility.

Nederst på siden er der et skema med beskrivelser af de forskellige systemindstillinger.

Ændring af systemindstillinger i “System options”

  1. Klik på: Administration > Opsætning > System Options
  2. Klik på den givne System options (systemindstilling), som ønskes ændret.
  3. I feltet Option værdi angives værdien, som den givne systemindstilling skal ændres til. I skemaet “Oplysning om systemindstillingerne” kan der læses mere om de forskellige systemindstillinger, samt hvilke værdier der kan benyttes i feltet Option værdi:

  4. Klik på   (Gem) for at gemme ændringen.

 

Skema med oplysninger om systemindstillingerne

Systemindstillinger med (*) kan kun ændres af EcoMobility.

Nr.

Navn

Beskrivelse

Værdi

1000 *webTour version Angiver hvilken webTour version som bruges bus eller cargo
1001 *webTour domain Angiver, hvilken adresse som webTour ligger på. <kort firmanavn>.webtour.dk
10001 Åben print i eget vindue Bestemmer, hvorvidt printudskrifter skal åbne i et nyt vindue eller i samme vindue. 0 = samme vindue

1 = nyt vindue (default)

10002 Felt vist ved grafisk visning Bestemmer, hvilken tekst der skal stå i selve turen i grafisk oversigt. fx IDno, Name
10003 Vis status vindue Bestemmer om, “Ikonoversigten” skal vises i venstre sidemenu. 0 = vis ikke

1 = vis (default

10005 *Finans interface Blankt/ingen tekst] = Ingen integration (+)

e-conomic = Integration med e-conomic

10006 *Finans login Tekst kommer senere E-conomic: aftalenr|bruger|adgangskode
10008 Sæt kundepris til 0 ved retur kørsel Når der laves en returkørsel kan prisen fra den oprindelige tur overføres eller kundeprisen kan automatisk sættes til 0 kr. Kundeprisen kan ændres ved begge muligheder. 0 = samme kundepris (default)

1 = prisen sættes til 0 kr.

10009 Gruppe send SMS til chauffører Bestemmer om, genvejen “SMS Send sms’er” skal vises i venstre sidemenu. 0 = vis ikke

1 = vis (default)

100010 Tooltip følger mus på oversigt/grafisk visning Bestemmer, hvorvidt der vises en informationsboks om turen, når musen holdes hen over en tur i kørselsoversigten og grafisk visning. Indholdet i informationsboksen kan bestemmes i under “Ændre viste felter”. Se afsnit herom. 0 = vis ikke (default)

1 = vis

100011 Max viste ture på oversigt/grafisk visning Bestemmer, hvor mange ture der kan vises i turoversigten. F.eks. søgning efter ture. Default er 250.

Du ændrer dette til et tal mellem 1 og 9999. Et højt tal vil påvirke hastigheden i turoversigten.

10012 Chauffør kan først se ture i oversigten efter frigivelse Bestemmer, hvorvidt chaufførerne kan se ture, der er blevet tildelt før turene er blevet frigivet 0 = chaufførerne kan først se tildelte ture efter frigivelse (default)

1 = chaufførerne kan allerede se ture, når turene er blevet tildelt til dem – uanset om turene er blevet frigivet.

10013 [Kun kik] kan først se ture i oversigten efter frigivelse Bestemmer, hvorvidt brugertypen “Kun kik” kan se alle indlagte ture eller om kun kan se frigivne ture. Som default kan brugertypen “Kun kik” se alle ture uanset om de er frigivet eller ej. 0 = alle ture (Default)

1 = kun frigivne ture

10014 Vis chauffør telefon ved indskrivning Tekst kommer senere Tekst kommer senere
10015 Ekstra felt vist ved grafisk vogn visning Tekst kommer senere IDno, Name, DriverList, vehicleList
10016 Ekstra felt vist ved grafisk Chauffør visning Tekst kommer senere IDno, Name, DriverList, vehicleList, ShortCustName
10020 *GPS system Tekst kommer senere ProTracking/m-Tec/TomTom
10021 *GPS Parameter 1 Tekst kommer senere ved Protracking: sjalland, jylland eller andre
10030 *GPS antal Antal licenser Tekst kommer senere
10040 Vogn antal Angiver, hvor mange vognlicenser, som virksomheder kan vende. Fremmedvogne tæller ikke med. Tekst kommer senere
10041 Administrator antal Angiver, hvor mange samtidige administratorer (inkl. supervisor) som kan anvende webTour samtidig. Tekst kommer senere
10050 Tidsinterval for flytning af minutter I stedet for at indtage dato med tastaturet i turindskrivning er det muligt at bruge en kalender, hvor man bl.a. kan bruge musen til at angive tidspunktets minutter. Denne option bestemmer, hvor mange minutter som flyttes adgangen. Angiv minutter i hele tal mellem 1-30. Default er 1.
10051 Max forskel ved km indtastning Bestemmer, hvor mange kilometer der må være i forskel på den tur man lige indtastet og turen før på samme vogn. Angiv km i hele tal mellem 1-9999.

Default er 2500.

10060 *webTour.mobi brugere Angiver et loft for hvor mange webTour.mobi, som kan virksomhed anvende. Tekst kommer senere
10071 1. felt ved pris søgning Tekst kommer senere CustIDno default
ItemIDnoBusIDno
10072 2. felt ved pris søgning Tekst kommer senere CustIDno
ItemIDno defaultBusIDno
10073 3. felt ved pris søgning Tekst kommer senere CustIDno
ItemIDnoBusIDno default
10103 Finans Parameter 3 Ved integration til e-conomic skal der i e-conomic oprettes en standard debitor. Nummeret på denne standard debitor indskrives i denne option, og denne bruges som udgangspunkt ved oprettelse af en debitor i e-conomic. Default debitor nr for e-conomic
10201 Dokument Bestemmer, hvilken knap der er forudvalgt i feltet “Dokumenter” ved oprettelse af ny tur. 0 = Send ikke

1 = Tilbud (Default)

2 = Bekræftelse

10202 E-mail/brev Bestemmer, hvilken knap der er forudvalgt i feltet “E-mail/brev” ved oprettelse af ny tur. 0 = Ingen forudvalgt

1 = E-mail

2 = Brev

3 = Word

4 = Send ikke

10203 Betingelser Bestemmer, hvilken knap der er forudvalgt i feltet “Betingelser” ved oprettelse af ny tur. 1 = Udskrives

2 = Medtages ikke

11001 *Chaufførmødetider (Option) Angiver om tillægsmodulet Chaufførmødetider er slået til. 0 = Slået fra

1 = Slået til

11002 Benyt GEO opslag Bestemmer, hvorvidt Google Maps skal foreslå steder ved indskrivning i felterne “Start sted” og “Slut sted”. 0 = Foreslår ikke

1 = Foreslår

11003 Overfør kunde chauffør information til turen Tekst kommer senere 0 = Overføres ikke (Default)

1 = Overføres

11004 Vis kunde information på turen Tekst kommer senere 0 = Vises ikke (Default)

1 = Vises

11005 *Bruger/elev kørsel (Option) Angiver om tillægsmodulet Bruger/Elev er slået til. 0 = Ikke slået til (Default)

1 = Slået til

11006 Timeout tiden i minutter Bestemmer, hvor mange minutter der skal gå før en bruger bliver automatisk log af webTour ved inaktivitet. Angiv et tal mellem 10- 1440. Default er 60.

 

1440 minutter svarer til et døgn.

11007 Vis GEO opslag uden feltfokus Tekst kommer senere 0 = Vises uden feltfokus (Default)

1 = Vises med feltfokus

11008 *Timeregistrering (Option) Angiver om tillægsmodulet Timeregistrering er slået til. 0 = Slået fra (Default)

1 = Slået til

11010 Marker tur som manuelt faktureret Bestemmer, hvorvidt der skal være en faktureringsknap til manuel fakturering. 0 = Slået fra (Default)

1 = Slået til

11020 Storkunde søgning: Fritekst Tekst kommer senere Tekst kommer senere
11021 Storkunde søgning: Fra/til sted Tekst kommer senere Tekst kommer senere
11030 Tillad kundepris uden indhold Bestemmer, hvorvidt feltet “Kundepris” i turindskrivning skal udfyldelse eller ej. 0 = Skal ikke udfyldes (default)

1 = Skal udfyldes

11031 Opret automatisk faktura linie Tekst kommer senere Tekst kommer senere
11032 Medtag kundenummer i FIK kode Bestemmer, hvorvidt de første 8 ciffer i FIK koden skal være kundenumret. 0 = Uden kundenr. (default)

1 = Med kundenr.

11033 Brug filter til ture Bestemmer, hvorvidt ture i både kørselsoversigten og i grafisk visning kan filtreres efter gruppeegenskaber. 0 = Ture kan ikke filtreres (default)

1 = Ture kan filtreres

11034 Send EAN faktura hvis muligt Bestemmer, hvorvidt det er muligt at sende EAN faktura fra webTour. 0 = Slået fra

1 = Slået til (default)

11035 Udskriv faktura fra status bekræftelse Bestemmer, hvorvidt en tur kan faktureres ved status Bekræftet kørsel eller Chauffør behandlet. 0 = Tur kan faktureres ved status Chauffør behandlet (default).

1 = Tur kan faktureres ved status Bekræftet kørsel.

11036 Ved proforma faktura tilbage til tur Tekst kommer senere 0

1: default

11037 Send i stedet e-mail til Tekst kommer senere
11038 Brug ferie/fri forespørgsel Bestemmer, hvorvidt funktionen “Ferie/fri forespørgsel kan” bruges af chaufførerne. 0 = Kan ikke bruges (default).

1 = Kan bruges.

11039 Importering af ture Bestemmer, hvor webTour skal kunne importere ture. 0 = Ikke slået til (default).

1 = Slået til.

11040 Kunde/vare/pris/rabat Tekst kommer senere 0 default

1

11041 Send EAN faktura som OIOUBL Bestemmer, hvorvidt EAN faktura sendes som OIOXML format eller OIOUBL format. 0 = OIOXML (default).

1 = OIOUBL.

11042 Længde for turnavn/adresse i turoversigten Tekst kommer senere 250 px

0 uendeligt

ellers px længe

11043 Tildeling mangler placeres i toppen i grafisk visning Bestemmer, hvorvidt “Tildeling mangler” skal placeres i top eller i bunden på grafisk visning. 0 = Tildeling mangler vises i bunden (default).

1 = Tildeling mangler vises i toppen.

11044 Brug rabatgrupper Bestemmer, hvorvidt funktionen “Kunde Rabatgrupper” kan bruges. 0 = Kan ikke bruges (default).

1 = Kan bruges.

11045 Supervisor sletter direkte Bestemmer om supervisor fjerner en tyr helt (uden at det først bliver til slettet tur), når personen sletter en tur. 0 = Supervisor sletter ikke direkte (default).

1 = Supervisor sletter direkte.

11046 Vis faktisk start-/sluttid fra status frigivet Tekst kommer senere Tekst kommer senere
11047 Egne udskrifter Tekst kommer senere Tekst kommer senere
11048 Turoversigt vises som Tekst kommer senere 0: Normal

1: Grafisk (Vogne)

2: Garfisk (Chauffør)

3: Tidsregistrering (Option)

11049 Udregn timer som Tekst kommer senere 1:Starttid til sluttid

2: Garage start til garage slut

Faktisk slår altid igennem.

11050 Brugerskabelon for turudskrift Tekst kommer senere Udskriftens IDno
11051 Vis tid med fed i oversigt Bestemmer, hvorvidt “Start tid” og “Slut tid” kan vises med fed skrift i kørselsoversigten. 0 = Tid vises uden fed skrift (default).

1 = Tid vises med fed skrift.

11052 Antal dage tilbage i tiden ved multikopi Bestemmer, hvor mange dage deres multikopieres tilbage i tiden. Angive dage i tal mellem 1 og 21.

0 er default.

11053 Max km/time ved kørsel Bestemmer, hvilken max hastigheden som rutevejledningen skal bruge ved udregning af en turs forventede køretid. Angiv et max hastigheden i hele tal. 75 er default.
11054 Minutter inden GPS sendes for en tur Bruges i forbindelse med feltet “Til GPS” i turindskrivning, og angiver hvor mange minutter før turens starttid vejvisningen skal sendes til enheden før starttid. Angiv antallet af minutter i hele tal. 60 er default.
11068 Skjul vigtigt information hvis mere end x antal beskeder Tekst kommer senere 0 = Med på listen (default).

1 = Ikke med på listen

12001 Udskriv start og slut KM med kørselsliste Tekst kommer senere 0

1

12002 Udskrivning af lønlister Tekst kommer senere 0

1

12003 Frikørsels kilometer (option) Tekst kommer senere 0

1

12004 Lønliste Limousiner Tekst kommer senere 0

1

13001 Brug ekstra felt 1 Tekst kommer senere 0

1

13002 Ekstra felt 1 navn Tekst kommer senere Tekst kommer senere
13011 Brug ekstra felt 2 Tekst kommer senere Tekst kommer senere
13012 Ekstra felt 2 navn Tekst kommer senere Tekst kommer senere
20001 FK: Transfer kørsel Angiv, hvilken konto som turtypen “Transferkørsel” kan skal bogføres på. Bruges bl.a. ved integration til finanssystemer. Skriv det ønskede kontonummer på hele tal.
20002 FK: Timekørsel Angiv, hvilken konto som turtypen “Timekørsel” kan skal bogføres på. Bruges bl.a. ved integration til finanssystemer. Skriv det ønskede kontonummer på hele tal.
20003 FK: Flerdagskørsel Angiv, hvilken konto som turtypen “Flerdagskørsel” kan skal bogføres på. Bruges bl.a. ved integration til finanssystemer. Skriv det ønskede kontonummer på hele tal.
20004 FK: Udlandskørsel Angiv, hvilken konto som turtypen “Udlandskørsel” kan skal bogføres på. Bruges bl.a. ved integration til finanssystemer. Skriv det ønskede kontonummer på hele tal.
20020 FK: Debitorsamlekonto Angiv, hvilken konto som skal bruges som “Debitor-samlekonto”. Bruges bl.a. ved integration til finanssystemer. Skriv det ønskede kontonummer på hele tal.
20100 FK: salgsmoms Angiv, hvilken konto som udgående “salgsmoms” kan skal bogføres på. Bruges bl.a. ved integration til finanssystemer. Skriv det ønskede kontonummer på hele tal.
20510 *GPS tekst – Hent tur Tekst kommer senere Hent tur
20511 *GPS tekst – Start tur Tekst kommer senere Start tur
20512 *GPS tekst – Slut tur Tekst kommer senere Slut tur
20513 *GPS tekst – Slut tur med ændringer Tekst kommer senere Slut tur med ændringer
20514 *GPS tekst – Tekst kommer senere
20515 *GPS tekst – Tekst kommer senere
20516 *GPS tekst – Tekst kommer senere
20517 *GPS tekst – Tekst kommer senere
90000 *SMS tekst Tekst kommer senere test [felt]
90001 *Note skabelon for OIOXML/OIOUBL Tekst kommer senere test [felt]

[Kun kik] kan først se ture i oversigten efter frigivelse