Ændre viste felter

Under Administration > Opsætning > Ændre viste felter er det muligt at ændre, hvilke felter den enkelte kan se og bruge i hhv. kørselsindskrivning, Kørselsoversigt, Popup vindue og webTour.mobi.

Når bruger peger/klikker i det enkelte billedfelt i skærmbillede 1 åbnes emnerne der kan tilpasses.

Skærmbillede 1                          

                                                              

I skærmbillede 2 vælges hvilken bruger/brugertype, som ændringer skal gælde for, mens der i skærmbillede 3 kan flyttes rundt på felterne med musen. Hvis felterne skal vises skal de flyttes over i “valgte”, og hvis de ikke skal vises skal de flyttes over ikke “ikke valgte”.

 Skærmbillede 2                Skærmbillede 3