Alarm ved overskredet kontroldokumenter/vognservice

Denne nye funktion hjælper dig yderligere med at sikre at frister for kontrol dokumenter og vogn service bliver overholdt.

Klik på  Administration –  Opsætning Systemindstillinger og find option 11118 “Tjek for udløbne kontrol dokumenter/services” og tilføj værdien 1.

Hvis man f.eks. tilføjer en vogn eller chauffør med udløbende dokumenter, så vil man blive informeret om dette i en dialog boks på skærmen. Hvis man vælger at ignorere advarslen om at f.eks. chaufførens førerkort er udløbet og alligevel sætter ham på turen, så vil dette blive logget i turens log.