Automatisk Disponering

Bemærk at AD er et tillægsmodul, som hører ind under Bruger/elev delen.

Opsætning af AD

Inden du går i gang med at benytte AD til disponeringer af dine kørsler, så er der et par enkelte opsætnings trin du skal igennem først:

1. Klik på: Administration > Opsætning >  Systemindstillinger.  Gå til side 2 eller søg på automatisk disponering for at finde følgende indstillinger:

Tilpas indstillingerne, så de passer til dit behov.

2. Klik på: Administration > Opsætning > Vogne. Find en eller flere vogne, som du ønsker at bruge til AD:

Sæt flueben i boksen “Automatisk Disponering“. Denne vogn kan nu benyttes til AD kørsler.

3. Du er næsten klar til at generer din første tur med AD. Men inden vi går videre, så skal vi lige kigge nærmere på den enkeltes brugers kørselsbehov (her er nemlig også sket små ændringer):

Klik på: Bruger/elev kørsel > Vælg en bruger > Kørselsbehov > Vælg et kørselsbehov. Du kommer nu til følgende skærmbillede:

På overstående kørselsbehov kan vi se at AD må ændre start tiden, men ikke slut tiden. Formålet med at tillade AD at ændre disse tidspunkter er en mere fleksibel og besparende planlægning af dine kørsler.

Brug AD på dine kørsler

Klik på: Bruger/elev kørsel  > Ture.

Du er nu klar til at prøv AD første gang og se hvilke besparelser der er at hente i forhold til de manuelle disponerede ture og ture genereret med AD.

Du kan finde AD ikonet  nederst i oversigten af dine B/E ture.

Nu skal du blot vælge en eller alle ture for en given dato:

Klik på AD ikonet    for at starte genereringer af de valgte ture:

Varighed af AD disponeringen variere alt efter hvor mange ture du har valgt, så hav venligst en smule tålmodighed. Nå AD er færdig vil du få en resultat oversigt, hvor du kan sammenligne den manuelle disponering og AD disponering:

Klik på knappen “Brug Automatisk Disponering” hvis du vil benytte AD’s disponering (Det er først når du klikker på denne knap at turene vil blive ændret). Hvis du vil beholde den/dine manuelle ture, så skal du blot klikke på knappen “Annuller“.