Avanceret søgning i webTour

Spørgsmål: Hvordan kan jeg lave avancerede søgninger i webTour?

Svar: Der er udover den mere alm. søgefunktion en række specialkoder, som superbrugeren kan benytte for at finde og hurtigt danne sig et overblik af specifikke kørsler:

Koderne herunder indtastes i feltet “Fri tekst”:

Special koder:

  • IR=1 (Faktura klar)
  • IR=0 (Faktura klar ikke sat)
  • IN= (Faktura nummer, angives efter =)
  • TD=1 (Tacho Disk er leveret)
  • KM= (KM angives som, tal sat efter =)
  • S= (Status er lig)
  • S< (Status er mindre end)
  • S> (Status er større end)
  • S! (Status er forskellig fra)

Status kan være et tal og kan være følgende:

1  : Slettet
10: Forespørgsel på kørsel
11: Kørsel der endnu ikke er sendt tilbud på
12: Tilbud sendt via e-mail
13: Tilbud sendt via post/print
20: Storkunde ordre
30: Bekræftet kørsel
32: Vogn&chauffør på kørsel
34: Frigivet
35: Chauffør set
36: Ændring efter print
40: Kørt kørsel
50: Chauffør behandlet
51: Chauffør behandlet med ændringer
70: Faktureret
72: Sendt til finans
74: Manuelt fakturering
76: Information
90: Tabt kørsel
99: System fejl

Tip: Husk at klikke på   for at rydde alle felter inden en specialkode indtastes. Hvis dato felterne “Til dato” og “Fra dato” er tomme, så er søgningen gældende for dagsdato.