B/E månedsskema

Måneds kalenderen er en ny funktion i b/e modulet. Kalenderen skal lette opsætningen og planlægningsdelen i forhold til at en bruger skal køres “til og fra en institution”.

Kalenderen kan findes på den enkelte bruger:

Herefter vælges den måned, som man vil arbejde på:

I får nu en oversigt “Kalender” over den valgte måned, for den enkelte bruger. Til og fra på de enkelte dage udfyldes med brugerens kørsel behov til og fra institutionen og systemet opretter/gemmer automatiske kørselsbehovet når alle de påkrævede felter er udfyldt.

I bunden af månedsvisningen, kan den pågældende måned udskrives hvis man har behov for dette.