Fastgør knapper i bunden af siden

Denne simple funktion gør at knapperne i f.eks kørselsoversigten og turindskrivningen altid er placeret i bunden af skærmen. I bl.a. kørselsoversigten er dette en kæmpe fordel hvis du har mange ture, da knapperne hele tiden er tilgængelige:

Hvis du ønsker at benytte denne funktion, så skal du gøre følgende:

Klik på Administration  – Opsætning  – Systemindstillinger , find option 20022 “Fastgør altid knapperne i bunden af siden” og tilføj værdien 1 for at slå funktionen til.