Flere kontaktpersoner

Vi har lavet en ny standard funktion i webTour, så der nu er mulighed for at kunne angive flere kontaktpersoner på den enkelte kunde i webTour.

Gå ind på en given kunde og klik på fanen “Kontakt personer”:

Klik på “Ny” for at oprette en kontaktperson:

Udfyld kontaktpersonens oplysninger:

I turindskrivningen er der nu mulighed for at søge direkte i att. feltet for at angive en eksisterende kontaktperson på kørslen:

Hvis man fakturer og sender samlede fakturaer ud igennem webTour. Men gerne vil gøre brug af forskellige kontaktpersoner i webTour. Så kan man angive på den enkelte kunde “at der tillades forskellighed i att.”, da man nu benytter flere forskellige kontaktpersoner:

Gå ind på en given kunde og klik på fanen “Finans”. Herunder er der kommet en ny tjekboks “Tjek ikke attention ved faktura”

Note:

Uden dette er slået til på kunden, så vil man med høj sandsynlighed ikke få det ønskede resultat når man vil til at fremsende en samlet faktura til den pågældende kunde.