Grafisk visning: tillad at linjeafstanden vokser

Denne funktion gør at meget simpelt at ture ikke længere ligger “oven” på hinanden i visningen dvs. har man f.eks. 5 ture der alle er i samme tidsrum, så i stedet for at ligge oven på hinanden på en linje, så vokser linjen og de står under hinanden:

Alle turene ligge på den samme vogn i det samme tidsrum. Før ville det have set sådan her ud:

Den nye option ville give dig et bedre overblik hurtigere.

Klik på Administration – Opsætning –  Systemindstillinger, find option 11227 “Læg ture under hinanden på vogne i grafisk visning” og tilføj værdien 1 (0 = slået fra)