Firma kontrol dokument

Med Firma kontrol dokument kan der oprettes informationer om firmaets forskellige dokumenter, aftaler, licenser, etc. med påmindelse om udløb, kontrol, mm.

  1. Klik på: Administration > Opsætning > Firma kontrol dokument
  2. For at oprette et nyt kontrol dokument, klik på  (Ny). Hvis oplysningerne på et oprettet kontrol dokument skal ændres, klik på det givne kontrol dokument.
  3. Udfyld relevante felter (Se evt. “Oplysning om felterne”):
  4. Klik på  (Gem)

Oplysning om felterne

Felt Handling
Navn Navnet på dokumentet, f.eks. Kørekort
Nummer/info Dokumentets nr.
Dato Startdato for dokumentet
Udløb Udløbsdatoen for dokumentet
Alarm for udløb i dage Hvor mange dage før udløb,
Kontrolleret Hvornår dokumentet sidst var kontrolleret
Næste kontrol Hvornår dokumentet skal kontrolleres
Kodetype Angiv evt. kodetype for dokumentet
Kode Angiv evt. dokumentets kode
Intern node Skriv en note til internt brug