Køretid i grafisk visning

Funktionen kan ud fra den registrerede sammentælling af arbejdstid vise om f.eks. en chauffør har overskredet sin nominerede ugentlige arbejdstid og disponenten får derved et overskueligt overblik over hver enkelt chaufførs arbejdstid.

Klik på  Administration –  Opsætning –  Systemindstillinger og find option 12100 “Automatisk lønsammentælling” og option 10062 “Vis disponeret tid i grafisk chauffør” og tilføj værdien 1 i begge systemindstillinger.

Du skal have slået begge system indstillinger til for at opnå det ønskede resultat:

Option 12100 “Automatisk lønsammentælling” tilføjer en ny fane under den enkelte chauffør “Løn information”. Tilføj de ønskede aktivitet:

  • Arbejdstid (timer/uge)
  • Tillæg hverdag
  • Tillæg alle dage
  • +/- korrektur

Option 10062 “Vis disponeret tid i grafisk chauffør” og bygger på den opsætning man har lavet i forbindelse med den automatiske lønsammenligning: