Nedlæg og sammensæt kunder

Dette er en ny standard funktion i webTour, som giver bruger mulighed for at nedlægge en eksisterende kunde og sammenlæg den med en anden. Ved nedlæggelsen, så overføres alle ture til den valgte kunde, som der skal sammenlægges med.

Trin 1 gå ind på den kunde der skal nedlægges:

Trin 2 klik på ikonet, som der er vist ovenover for at gå til sammenlægningen:

  • Vælg en eksisterende kunde
  • Klik på ok for at nedlægge og overfør alle ture til den valgte kunde

I dette eksempel nedlægges TechHouse.dk og sammenlægges med TechHouse.dk a/s.

Note: Nedlæg og sammensætning af kunder er permanent og kan derfor ikke trækkes tilbage eller genskabes. Denne funktion bør kun benyttes såfremt man er 100% sikker i sin sag.