Søg, find tidligere kørsler


Der kan søges på følgende informationer:

  • Ordrenummer: Dvs. det aktuelle ordrenummer hvis dette kendes
  • Multi kopi ref. nr.: Dvs. det aktuelle kopinummer hvis dette kendes
  • Fra dato:
  • Til dato:
  • Fri tekst: Her kan bruger bruge “fri tekst” f.eks. tur navn, kunde, fakturanummer og start/slut km. Se skema nedenfor.
  • Start/Slut-sted: Adresse etc.
  • Chauffør: Ved funktionen pil ned fremkommer de aktuelle chauffører der er registreret.
  • Vogn: Ved funktionen pil ned fremkommer de aktuelle vogne der er registreret.
  • Søg i tabte ture: Default er Nej, men ved funktionen pil ned kan Ja vælges.

Alle ovenstående felter kan kombineres.

Derudover er der en andre søgemuligheder, som kan bruges ved at skrive følgende i feltet “Fri tekst”

Emne Kode i “Fri tekst” Handling
Fartskriver TD=0

 

TD=1

Viser de kørsler, hvor fartskriver ikke er indleveret.

 

Viser de kørsler, hvor fartskriver er indleveret.

Faktura IN=[fakturanr.]

 

IR=1

Søg efter en faktura. F.eks. IN=33 (IN= Invoice number).

 

Viser alle fakturaklare ture. (IR=Invoice Ready).

Tur efter km KM= Viser de kørsler med det søgte antal kilometer. F.eks. km=279 viser alle de ture som er 279.

Når bruger har indsat ønsker til søgning trykkes på ikonet “forstørrelsesglas” hvorefter det ønskede resultat vises på skærm.

Fortryd – bringer dig tilbage til forrige side

Ryd felterne.