Statusfilter

Status filter er en udvidelse af det alm. filter i webTour, som kan hjælpe dig med at skabe et endnu bedre overblik i din hverdag. Specielt for dig der har mange daglige kørsler.

Klik på  administration –  opsætning –systemindstillinger  – søg eller find option 11152  “Status filter” og skift værdien til 1 (0 slår funktionen fra).

Anvendelsen af dette filter kan lette din hverdag på f.eks. følgende måder:

Eksempel 01

Du skal fakturer sidst på måneden og vil gerne finde de kørsler der er “Faktura klar”. Du klikker først på søg og angiver en periode fra den 01-03-2016 til den 31-03-2016. Du vælger herefter under status filter i oversigten, at du kun vil se ture med status “Godkendt” eller “Godkendt med ændringer”. Så faktuere du blot indtil listen er tom.

Eksempel 02

Du er bekymret for at der er ture du ikke har fået fremsendt et tilbud til kunden. Du laver igen en søgning for en given periode eller bare på den enkelte dag hvis du har rigtig mange ture og vælger status filteret “Tilbud ikke sendt”. Du får nu en liste over de ordre, som du ikke har fået sendt et tilbud frem til kunden på.

Note:

Filteret kan anvendes i mange forskellige sammenhænge. Det smarte er at brugeren kan filtrer og se netop den eller de tur tilstande, som de vil arbejde på netop nu.

For at benytte dette filter skal du have systemindstillingen 11033 “Brug filter” slået til i dit system. Hvis du allerede har dette indstilling slået til, så skal du blot slå systemindstillingen 11152 “Status filter” til i din webTour.