Søk
Close this search box.

Hvordan Ecomobility kan hjelpe din bedrift

HVORDAN VI HJELPER

Digital transformasjon?
Automasjon for din flåte

Digitalisering av prosesser for flåtestyring revolusjonerer måten bedrifter opererer og administrerer bilflåten sin på. Ved å automatisere ulike aspekter, som kjøretøysporing, vedlikeholdsplanlegging, drivstoffovervåking og ruteplanlegging, elimineres behovet for manuelle, tidkrevende oppgaver. Dette reduserer administrative byrder, effektiviserer arbeidsflyter og frigjør verdifull tid for flåteledere og annet personell.  

Kostnadseffektivt

Digitalisering og automatisering av flåtestyring fører til kostnadsbesparelser på flere ulike områder.

Riktig beslutninger basert på riktig data

Med digitale løsninger kan bedrifter få verdifulle innsikter i ytelsen til flåten, føreradferd, vedlikeholdsbehov og drivstofforbruk, og ta informerte beslutninger basert på riktig informasjon.

Øke effektivitet

Ved å eliminere manuelle prosesser kan bedrifter operere mer effektivt, redusere feil og fokusere på strategiske oppgaver.

HVORDAN VI HJELPER

Høyere operasjonelle kostnader?
Prøv vår kostnads rapport

Mens store utgifter kanskje er enkle å identifisere, er det ofte de små faktorene som har en betydelig innvirkning på totalkostnadene. Faktorer som overdrevne vedlikeholdskostnader kan legge seg opp over tid og påvirke selskapets bunnlinje betydelig. Vi forstår viktigheten av å fange opp og analysere disse tilsynelatende små detaljene, og gir deg derfor omfattende kostnadsrapporter.

Kostnads oversikt

Med vår nøyaktige og oppdaterte informasjon om drivstofforbruk, vedlikeholdskostnader, reparasjoner og andre relaterte utgifter, kan bedrifter få nøyaktig innsikt i kostnadsstrukturen sin på et sted.

Budsjett og prognoser

Kostnadsrapporter er uvurderlige verktøy for budsjettering. Ved å analysere historiske kostnadsdata kan bedrifter nøyaktig estimere fremtidige utgifter og fordele ressurser deretter.

HVORDAN VI HJELPER

Rapportering?
Enkelt få oversikt

Vi tilbyr omfattende rapporter som gir verdifulle innsikter og hjelper deg med å ta datadrevne beslutninger for å forbedre virksomheten din. Disse rapportene er utformet for å forenkle prosessen med å samle inn og analysere flåtedata, noe som ofte kan være tidkrevende og utfordrende. Ved å automatisere prosessen med innsamling og analyse av data gir vi deg nøyaktig og oppdatert informasjon.  

Sentralisert data

Våre rapporter samler all relevant data på ett sentralt sted. Dette gir bedrifter en helhetlig oversikt over flåteoperasjoner og ytelse.

Key Performance Indicators (KPIs)

Våre rapporter gir nøkkelindikatorer for ytelse, som kjørelengde, sjåføradferd og drivstofforbruk, som kan hjelpe bedrifter med å måle og følge fremgangen sin.

HVORDAN VI HJELPER

Lokalisering av verktøy, utstyr og andre eiendeler

Ikke bruktid på å lete etter feilplasserte verktøy eller pådra deg unødvendige erstatningskostnader. Systemet vårt gir deg en fullstendig oversikt over eiendelene dine og gjør det mulig å spore dem sømløst til enhver tid. Dette bidrar til å forhindre tap, tyveri og også kostbare forsinkelser på grunn av manglende verktøy. Kunnskapen om alltid å kunne finne enhver eiendel bidrar også til bedre håndtering av verktøyene av dine ansatte, og reduserer dermed avfall og slitasje.

Forhindre tap av verktøy og utstyr

Å lokalisere verktøy bidrar til å forhindre tap ved å sikre at de alltid er registrert og plassert på sine angitte steder.

Forebygging av tyveri

Evnen til å lokalisere verktøy kan fungerer preventivt mot tyveri. Når ansatte og potensielle tyver er klar over at verktøyene blir sporet og overvåket, er de mindre tilbøyelige til å forsøke uautorisert bruk eller tyveri.

Økt produktivitet

Alltid å ha de riktige verktøyene og ikke bruke tid på å lete etter dem reduserer forsinkelser, minimerer nedetid og muliggjør en jevnere arbeidsflyt.

HVORDAN VI HJELPER

Tyveri? Vi varsler deg

Beskytt dine verdifulle eiendeler med vårt avanserte varslingssystem. Vi tilbyr deg sanntidsvarsler for å hindre tyveri. Motta øyeblikkelige meldinger hvis et kjøretøy går inn eller ut av et begrenset område. Med disse proaktive varslene kan du umiddelbart handle, varsle myndighetene og gjenopprette eiendelene dine. Hold dere ett skritt foran potensielt tyveri.  

Oppdag hendelser tidlig

Våre varsler gir tidlig deteksjon av potensielt tyveri. Ved å motta øyeblikkelige meldinger kan bedrifter raskt identifisere mistenkelige aktiviteter og gjøre umiddelbare tiltak.

Rask respons

Takket være våre varsler kan du raskt svare på forsøk på tyveri og varsle myndighetene eller sende personell til det mistenkelige stedet. Den raske responsen øker sjansene for å få tak i de stjålne eiendelene og pågripe gjerningspersonene.

HVORDAN VI HJELPER

Økt drivstoff kostnader? Rute opptimalisering

I takt med at prisene ved drivstoffpumpen fortsetter å stige, blir det stadig vanskeligere å håndtere utgifter samtidig som man opprettholder lønnsomheten. Vårt flåtestyringssystem kan hjelpe deg med å takle det problemet. Det gir deg verdifulle innsikter for å optimalisere rutene dine, og dermed spare tid, drivstoff og penger. Videre kan informasjon om kjøreoppførsel og bruk av kjøretøyet brukes til å redusere kjørelengde og redusere tomgangstid.

Økt effektivitet

Identifiser de mest effektive rutene for kjøretøyene dine ved å vurdere faktorer som avstand, trafikkmønstre og veiforhold.

Spar tid og penger

Optimaliserte ruter sparer ikke bare drivstoff, men også tid. Forbedre leveringsplaner, reduser unødvendig overtid og øk generell produktivitet.

Gjør endringer i sanntid

Sanntids sporing og overvåking gjør det mulig å tilpasse seg uventede endringer på veien, som for eksempel høy trafikk og veistengninger.

HVORDAN VI HJELPER

Offentlige forskrifter, regulering og rapport krav? Bærekraft rapport og digital tachograf

I takt med at regjeringer over hele verden fortsetter å prioritere bærekraft og innføre strenge forskrifter, må bedrifter vise sitt engasjement og dokumentere bærekraftige praksiser. Våre bærekraftsrapporter gir data om dine CO2-utslipp og hjelper deg med å analysere denne informasjonen for å redusere deres karbonavtrykk.

Overholdelse av lovpålagte forpliktelser

Bærekraftsrapporter gjør det mulig for bedrifter å overholde reguleringskrav og rapportere nødvendig data nøyaktig.

Reduserer CO2 utslipp

Våre rapporter hjelper deg med å identifisere områder for forbedring og sette mål for å redusere ditt karbonavtrykk.

Car driving on road

HVORDAN VI HJELPER

Vedlikehold av flåten? Fullstendig oversikt over flåten din

Optimaliser levetiden til kjøretøyene dine og unngå dyre reparasjoner og sammenbrudd ved å ha full kontroll over vedlikeholdsskjemaene deres. Vårt system gir deg varsler for planlagte vedlikeholds- og servicedatoer, slik at du aldri overser viktige oppgaver. Dette lar deg maksimere effektiviteten til flåten din, redusere nedetid og sikre at kjøretøyene presterer på sitt beste.  

Spar penger

Riktig vedlikehold forhindrer kostbare reparasjoner og erstatninger.

Spar tid

Fokuser på din virksomhet og stol på vårt system for å varsle deg om alle vedlikeholdsdatoer.