fbpx

Naturbyg.dk 

„GPS-Tracking var en altafgørende faktor“

Thomas Møller, Naturbyg.dk 

Naturbyg.dk er en landskabsentreprenør virksomhed med afdelinger i Ringsted og Horsens. Naturbyg har været med til at bygge flere byskove for at øge danskernes adgang til naturen og skovene. Virksomheden er organiseret igennem Gartneri-, Land- og skovbrugets Arbejdsgivere.

 

Visit natur-byg.dk

Flådestyring betyder sikkerhed og optimering af den daglige drift

Som mange andre kunder, havde Thomas Møller fra Naturbyg.dk monteret GPS-løsningen WebTrack fra EcoMobility på sine maskiner for at have 100 procent styr på, hvor maskiner og medarbejdere befinder sig på hvert tidspunkt. På den måde kunne han både optimere den daglige drift, gøre administrationen af timesedler enklere og få sikkerhed for, at medarbejderne var på de aftalte tider og steder. Naturbyg.dk bruger udadtil GPS-tracking som dokumentation for at have leveret varen, hvis nogle skulle komme i tvivl. Indadtil bruger medarbejderne GPS-tracking for eksempel til at finde den nærmeste kollega, hvis der er brug for hjælp til en opgave. Medarbejderne bruger også GPS-Tracking, når de skal udfylde deres arbejdssedler via nettet. 

Men hvad Thomas Møller nok aldrig havde troet, er hvordan Naturbyg’s brug af WebTrack kunne hjælpe, da han pludselig stod med et erstatningskrav på omkring 77.000 kroner.  

Dokumentation og registreringer sikrede medhold

Sagen begynder i februar 2016, da et telefonselskab beskylder Naturbyg.dk om at have ødelagt et telefonskab på et område, som Naturbyg.dk tidligere havde ryddet for beplantning. Selvom Naturbyg afsluttede deres arbejde flere måneder før telefonskabet viste en fejlmelding, fastholder telefonselskabet sit erstatningskrav og afviser også at få en syn- og skønsmand til at se på gerningsstedet. Og da Thomas Møller ikke umiddelbart vil påtage sig ansvaret, kan Naturbyg .dk’s forsikringsselskab heller ikke bare betale regningen. Sagen ender i Byretten i Horsens. 

Thomas Møller har på det tidspunkt kigget i sine elektroniske arkiver af WebTrack data og fundet frem til en række registreringer over de dage, hvor han har haft en af sine maskiner kørende i området, hvor det ødelagte telefonskab står. WebTrack har registreret, hvor og hvornår Naturbyg.dk’s maskine har kørt og fremviser at maskinen kun har været i det omtalte område i oktober og november året før. Møller argumenterer, at hvis det skulle have været hans maskine, der har ødelagt skabet, ville der nok have været en fejlmelding i oktober og ikke først flere måneder efter. 

Dommen falder

Det er blandt andet disse data fra WebTrack som Møller har med i retten i Horsens, hvor han gør sig umage med at forklare, hvad optegnelserne på de udskrevne kort over gerningsstedet viser, og hvordan GPS-tracking-systemet fra EcoMobility fungerer med løbende registreringer over, hvor maskinerne befinder sig. Efter retsmødet falder dommerens hammer og rammer telefonselskabet. 

Thomas Møller konkluderer efter sagens for ham positive udfald, at r2p’s GPS-løsning WebTrack kan dokumentere, hvor man har været – og ikke været. Dermed undgik han uberettiget af komme til at betale en regning på 77.000 kroner for en skade, en anden og ukendt havde forvoldt.