Søk
Close this search box.

Nettlesere

EcoMobility-produkter støttes av følgende nettlesere og operativsystemer

WinFleet®10

Fra og med 10.04.2024

Windows
Nettlesere
Chrome 123.0.6312.87  –  OK
Firefox 124.0  –  OK

Mac OS X
Nettlesere
Chrome 123.0.6312.87  –  OK
Firefox 124.0  –  OK

WinFleet® Mobile for Android
Android-versjon
Fra versjon 5.1  –  OK

WinFleet® Mobile for iPhone, iPad
iOS-versjon
Fra versjon iOS 14  –  OK

WinFleet® Tracker for Android (tidsregistrering)
Android-versjon
Fra versjon 5.1  –  OK

WinFleet® Tracker for iPhone, iPad (tidsregistrering)
iOS-versjon
Fra versjon iOS 14  –  OK

WinFleet® Tracker (sporing)
Sporingsfunksjonene avhenger av telefonmodellen.

Ettersom moderne generasjoner av nettlesere er basert på ulike nettlesermotorer, er det mulig at enkelte funksjoner midlertidig kan variere mellom de enkelte nettleserne. Det er også mulig at applikasjonenes utseende kan variere mellom de ulike nettleserne.

Av sikkerhetsgrunner er tilgang til EcoMobility-tjenester bare mulig fra visse land:

Off = Tilgang mulig
From = Tilgang blokkert

Browserinfo
Browserinfo